ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
   
 
   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า และ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2564