ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
   
 
   

 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม. 2564