ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขยายเวลา กาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563
   
 
   

 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563
จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2563
เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2563

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2563