แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :อ่าน 1 คน
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :อ่าน 1 คน
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :อ่าน 15 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (สำนักงาน อบต. บางเก่าชั่วค.. :อ่าน 32 คน
แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 :อ่าน 14 คน