ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
 
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3 เม.ย. - 15 พ.ค. 60)
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
อบต.บางเก่าร่วมขับเคลื่อนวาระปัตตานี 2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
1 ธันวาคม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการผลิตโอทอปในพื้นที่ตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.บางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ งานฝีมือด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบางเก่า รับทำเรือยอกอง เรือยอกองจำลอง ผ้าบาติกฝีมือปราณีต
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์​งานฝีมือด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล หน.สป.
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี ตค58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี กย58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี สค58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี กค58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี มิย58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี พค58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี เม.ย58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี มีค58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลจัดเก็บภาษี กพ58
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ชาวบางเก่าปลอดภัยไข้เลือดออก
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5