ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
 
อบต.บางเก่า ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ "บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
อบต.บางเก่ารณรงค์จัดการขยะในครัวเรือน
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ อบต.บางเก่า
อบต.บางเก่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อบต.บางเก่าขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน (ต้นกล้าความคิด 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดมัสยิด สร้างส้วมพร้อมกัน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ขอเชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการประเมินผลประสิทธิภาพของ อบต.บางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วราชการประจำเดือนกันยายน
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์ วันเวลา สถานที่ การแข่งขันฟุตลอลฮารีรายอ คัพ ต้านยาเสพติด คีั้งที่18 ประจำปี2560
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2559 ภายในวันเวลากฏหมายกำหนด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไปทย เทิดไท้องค์ราชัน"
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5