ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันเสาร์และอาทิตย์ประจำปึงบฯ 2563
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
อบต.บางเก่าขอเชิญชวนทุกท่านที่รักการอ่าน มาใช้บริการที่อ่านหนังสือของ อบต.บางเก่า
ขอเชิญบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว
อบต.บางเก่า ขอเชิญทุกท่าน “มาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลฮารีรายอ คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในแต่ละหมู่ดังนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2562หมู่ที่1ร้านน้ำชานายหะมะ มะ วันที่12 มีนาคม 2562 หมู่ที่2 ร้านน้ำชารอซีดะห์ เปาะซา วันที่ 13 มีนาคม 2562 หมู่
เรื่อง การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
คำสั่ง แต่งตั้ง คกก ด้านการส่งเสริมกีฬา
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญทุกท่านที่มีหน้าที่เสียภาษี มาติดต่อยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562
คำสั่ง Bangkaow FC
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ประชาสัมพันธ์​เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมและการจัดงานส่งเสริมอาชีพ(การปลูกแตงโม)​
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการอบรมและการจัดงานส่งเสริมอาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อบต.บางเก่า รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
แผนผังขั้นตอนการดำเนินโครงการค่ายจริบธรรมภาคฤดูร้อน (ต้นกล้าความคิด 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
อบต.บางเก่า ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
อบต.บางเก่าพาไปรู้จักโรคขาดสารไอโอดีนและวิธีป้องกัน
ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดไฟล์
ขอเชิญชวนทุกครัวเรือนช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5